Usmeno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje organiziramo na konferencijama, seminarima i radionicama; sastancima i pregovorima, prezentacijama i konferencijama za tisak. Na zahtjev možemo Vam osigurati i kompletnu tehničku podršku - od uređaja za simultano prevođenje do uređaja za ozvučenje i video podršku.