Trebate prijevod s ovjerom stalnog sudskog tumača?

Prevoditeljski ured Zagreb izrađuje ovjerene prijevode s mnogih europskih jezika, najčešće sa i na njemački, nizozemski, engleski, španjolski, slovenski za domaće i inozemne pravne i fizičke osobe

Ovjereni prijevod izrađuje ovlašteni sudski tumač za određeni jezik imenovan od strane predsjednika nadležnog Županijskog – Trgovačkog suda. Svojim pečatom, potpisom i izjavom sudski tumač jamči da prijevod sadržajno, stilski i terminološki u potpunosti odgovara izvornom tekstu. Samo ovjereni prijevod ima dokaznu snagu javne isprave u Hrvatskoj i inozemstvu.

Naši stalni sudski tumači visoko su kvalificirani i imaju dugogodišnje iskustvo u izradi ovjerenih prijevoda svih vrsta isprava

  • - osobnih isprava (rodnog lista, potvrde o nekažnjavanju, uvjerenja o prebivalištu, diploma i svjedodžbi i drugih osobnih dokumenata)
  • - dokumentacije trgovačkih društava (izvadci iz sudskog registra, financijska izviješća, statuti društva, ugovora i dr.)
  • - tehničke dokumentacije (certifikata, sigurnosno-tehničkih listova, potvrde o ispitivanju kvalitete proizvoda i sl.)
  • - medicinske dokumentacije (specijalističkog nalaza, otpusnog pisma, potvrde o nesposobnosti za rad …)
  • - sudskih rješenja i javnobilježničkih akata i drugih sudskih dokumenata