Sve na jednom mjestu!


Svaki prevedeni i jezično uređeni tekst za Vaš katalog, tehničku uputu, Vašu image brošuru, godišnje izvješće, prospekt ili knjigu kao i Vašu web stranicu možemo grafički oblikovati i urediti prema Vašim predlošcima i zahtjevima. Po sistemu „ključ u ruke“ obavit ćemo cjelokupan posao - od prijevoda, redakture, lektoriranja do grafičke pripreme, tiska i dostave tiskanog materijala. Mi za to imamo resurse i  iskustvo. Vi ćete dobiti kvalitetan krajnji proizvod i istodobno uštedjeti vrijeme i novac.

Radimo s programima kao što su Adobe Photoshop ili Dreamweaver